Varelager og igangværende arbejder

Tid og Sted

12. november 2019

9.00 - 17.00
Der er kaffe fra kl. 8.30

Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

29. oktober 2019

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

 

Varebeholdninger og igangværende arbejde

Varebeholdninger er et kompliceret område, og på dette kursus bliver du opdateret på den regnskabsmæssige og revisionsmæssige behandling af forskellige typer varebeholdninger fra råvarer og hjælpematerialer over varer under fremstilling til handelsvarer samt igangværende arbejder for fremmed regning.


Indhold

Vi dykker ned i årsregnskabslovens regler for varebeholdninger og igangværende arbejder. Hvilke regler kræver særlig opmærksomhed?

På kurset tager vi fat i nogle grænsetilfælde og problemstillinger, som kan være vanskelige i praksis.

Vi ser på, hvordan de internationale regnskabsstandarder kan hjælpe os med at fortolke årsregnskabslovens rammebestemmelser om indregning, måling og klassifikation af varebeholdninger og igangværende arbejder.

Inden for revision er der fokus på de særlige udfordringer, der er knyttet til varebeholdninger og igangværende arbejde.

Emnet vil i stort omfang blive gennemgået via løsning og drøftelse af praktiske cases herunder for hvordan revisionen af de to områder kan planlægges, udføres og dokumenteres hurtigt og effektivt.

Der forventes en høj aktiv deltagelse fra kursisterne.

 

Regnskabsmæssig behandling

Indregning og måling af varebeholdninger:

  • Kostprisen – hvilke omkostninger kan direkte henføres og dermed indgå i kostprisen?
  • Indirekte produktionsomkostninger – Hvilke indirekte omkostninger kan indgå i kostprisen?
  • Igangværende arbejder for egen regning

Særligt om igangværende arbejder for fremmed regning:

  • Entreprisekontrakter – betingelser for at anvende produktionsmetoden
  • Servicekontrakter – særlige problemstillinger

Revision

  • Særlige revisionsmæssige problemstillinger ved varebeholdninger, cases på revision af varelager
  • Særlige revisionsmæssige problemstillinger ved igangværende arbejder, cases på revision af igangværende arbejder

Målgruppe

Godkendte revisorer og andre erfarne revisorer, der arbejder med varebeholdninger og igangværende arbejder.

Underviser

Kim Larsen fra Dansk Revision.

Timefordeling

8 timers efteruddannelse fordelt på 4 timer revision og erklæringsområdet og 4 timer inden for retlige krav og standarder (”regnskab”).