Caseware

Tid og Sted

5. oktober 2020

9.00 - 17.00
Der er kaffe fra kl. 8.30

Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

21. september 2020

Pris ekskl. moms

2.150 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Formål

Formålet med kurset er at dygtiggøre kursisten i brugen af værktøjerne i Caseware ifm. revisionsprocessen.

Emner:

 • Hvidvask
 • Omsætning
 • Varelager
 • Igangværende arbejder
 • Udskudt skatteaktiv
 • Going Concern
 • Efterfølgende begivenheder
 • Andre erklæringer med sikkerhed (udgangspunkt i en omdannelse af et IVS)

 

For hvert emne bliver følgende behandlet:

 • Introduktion til emnet og regelsættet
 • Praktisk regnskab via CaseWare
 • Praktisk revision via CaseWare
 • Hvilke problemer er vi stødt på i forbindelse med de interne kontroller?

Der vil endvidere blive inddraget opgaver og cases.

 

Målgruppe

Kurset er møntet på alle revisorer og medarbejdere, der anvender Caseware.

 

Undervisere

Christian Andreasen, danrevi Horsens

Hans Nygaard, danrevi Hornslet

Tom Cortsen, danrevi Løgstør

 

Timefordeling

8 timers efteruddannelse i kategorien "Revisions- og erklæringsområdet".