Spidskompetencer inden for:

  • Revision
  • Regnskabsassistance
  • Rådgivning om skat, økonomi og edb
  • Virksomhedsrådgivning og -udvikling
  • Virksomhedsoverdragelser
  • Generationsskifte
  • Budgetter
  • Alle former for bo-regnskaber
  • Grønne regnskaber
  • Bogføring

Tillid, tryghed og faglighed

Som økonomiske rådgiver får vi et indgående kendskab til din virksomhed – og det forpligter. Vi stiller naturligvis garanti for, at alle oplysninger betragtes som fortrolige. Oplysninger vil til enhver tid udelukkende blive anvendt til at rådgive dig bedst muligt. 

For de fleste er skatte- og afgiftsbestemmelser, EU-regler, toldbestemmelser m.v. uoverskuelige. For os er det grundlaget for at rådgive dig bedst muligt. 

Derfor udvikler vi løbende vores medarbejdere fagligt og personligt, så de til enhver tid er fuldt ajour med den nyeste viden på området. 

Vi hjælper dig med andre ord med den nødvendige information og forståelse, til at træffe de rigtige beslutninger for din virksomhed.