Skrevet af:
Jesper Beese
31. marts 2020

Fristen for selvangivelsen 2019 er udskudt til 1. september 2020

Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Det sker for at give revisorerne bedre mulighed for at hjælpe virksomhederne med at håndtere de akutte udfordringer, som COVID-19 har udløst. Fristen for indsendelse af selskabers årsrapporter til Erhvervsstyrelsen forlænges tilsvarende.

Danske revisorer er under et ekstraordinært pres i deres arbejde med at løse de akutte udfordringer, der er opstået i erhvervslivet som følge af COVID-19.

Derfor har skatteministeren netop besluttet at udskyde samtlige selvangivelsesfrister for indkomståret 2019 til 1. september 2020, så revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne med at opfylde selvangivelsesfristerne.

Forlængelsen kan ske, hvis skatteministeren vurderer, at der foreligger en særlig situation.

Det har skatteministeren vurderet i det konkrete tilfælde, og har derfor givet Skattestyrelsens direktør bemyndigelse til at forlænge selvangivelsesfristerne frem til 1. september for samtlige grupper.

Det forventes ligeledes vedtaget ved L168, at Erhvervsministeren bemyndiges til en tilsvarende udsættelse om indsendelse af årsrapporter for selskaber mv. til Erhvervsstyrelsen.

Det gælder således:

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.

  • Små erhvervsdrivende, fx med forældrekøbslejligheder, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.

  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.

  • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

Udsættelsen kommer også til at gælde indsendelse selskabers årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Lovforslaget, der forventes vedtaget 2. april 2020 lægger op til, at Erhvervsministeren kan forlænge fristen for indsendelse af årsrapporten med 3 måneder som udgangspunkt - og længere hvis der bliver behov herfor.

Beslutningen om udskydelsen bunder til dels også i, at Regeringen i flere af de vedtagne hjælpepakker har pålagt virksomhederne at skulle have en erklæring fra revisor når der søges hjælp efter de forskellige ordninger og dette naturligvis medfører yderligere opgaver for revisorerne.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere