Generationsskifte

Tid og Sted

6. november 2024

8.00 - 16.00
Der er kaffe fra kl. 7.30

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Tilmeldingsfrist

4. oktober 2024

Pris ekskl. moms

2.400 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Formål

At præsenterer deltagerne for aktuelle problemstillinger og ny lovgivning inden for generationsskifteområdet.

Indhold

Undervisere fastlægger emnerne når vi nærmer os kursusdatoen for at sikre så høj aktualitet som muligt.

Målgruppe

Kurset er rettet mod alle der arbejder med generationsskifter.

Undervisere

Malene Hansen, DAHL Advokater

Jens H. Bangsgaard, DAHL Advokater

Timefordeling

8 timers efteruddannelse i kategorien "Anden relevant lovgivning og faglige standarder".